Công ty bảo vệ chuyên nghiệp tại Long An. Báo động về tình trạng mất cắp tài sản của các doanh nghiệp. Trộm cắp hoành hành ở nhiều nơi. Tỉ...